مقالات

معرفی برند مدیران خودرو

تاریخ انتشار: 1396/05/01

چاپ مقاله: جاپ

معرفی برند مدیران خودرو

معرفی خدمات پس از فروش

شرکت فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودرو (سهامی خاص) درسال 1383، بمنظور ارائه خدمات پس از فروش خودروهای تولیدی، تاسیس و با انجام اقدامات زیربنایی زمینه ارائه خدمات پس از فروش مناسب را در راستای چشم انداز و ماموریت های خود با محوریت خلق ارزش های برتر برای گروه مشتریان فراهم نموده است. در حال حاضر این شرکت ازطریق اعمال مدیریت در تامین قطعات یدکی اصلی و تاکید بر آموزش کارکنان و توسعه شبکه فراگیر نمایندگی های مجاز و ایجاد زیرساختهای لازم بمنظور ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر در ارائه خدمات خودرویی، در راستای افزایش رضایت مشتریان گام برمی دارد.

امداد مدیران خودرو

خدمات امداد سیار مدیران خودرو شرکت MVM به منظور ارتقا سطح خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی دارندگان محصولات MVM ، با همکاری نمایندگان مجاز و شرکت امداد کانون جهانگردی و اتومببیلرانی اقدام به باز تعریف سرویس های امدادی خود نموده است. خدمات امدادی این شرکت در حال حاضر به دو شیوه زیر صورت می پذیرد:

 

 
خدمات امداد سیار 
خدمات حمل خودرو