راهنمای خرید

لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مدیران خودرو

تکمیل فرم درخواست خرید پیش خرید اعتباری / اقساطی خودرو
کارت ملی (مالک خودرو + صادرکننده چک)
شناسنامه صفحه اول و دوم(مالک خودرو + صادرکننده چک)
گواهی امضا از محضر ( مالک خودرو + صادر کننده چک) 
پرینت 3ماهه حساب صادرکننده چک
ارائه استعلام آدرس از شماره گذاری
چک های اقساط