معرفی خودرو

X33S

نمای داخلی
نمای خارجی
معرفی
مشخصات فنی
امکانات

فرآیند طراحی بر پایه نیاز سنجی و مطالعات دقیق بازریابی صورت گرفت و در طی یک فرآیند مشخص نیازهای مشتریان مخاطب این خودرو شناسایی و در نهایت طرح اولیه تولید تهیه گردید. طراحی آیرودینامیک بدنه خودرو به شکلی زیبا و همینطور طراحی دو رنگ بدنه این خودرو را بسیار جذاب کرده است.

 
مصرف سوخت 8
حجم موتور 1971
قیمت(میلیون ریال) 749/00